Stängsel löser inte problemet

Kartor ska stoppa viltolyckor på järnvägen

2:06 min

För att minska viltolyckorna i tågtrafiken håller Trafikverket på att ta fram så kallade viltolyckskartor längs med Sveriges järnvägar.

Syftet med kartorna är att se var någonstans det behöver sättas in åtgärder för att djur ska kunna passera över järnvägen på ett säkert sätt.

Det handlar om allt från Ekodukter till självöppnande grindar längs med rälsen som Anders Sjölund och hans team just tittar på för att undvika viltolyckor i tågtrafiken. Men för att veta var sådana lösningar ska sättas in behövs först och främst viltolyckskartorna som de just nu sammanställer.

– Att sätta stängsel löser inte problemet med viltolyckor, det flyttar problemet, säger Anders Sjölund, nationell samordnare för natur- och kulturmiljöfrågor på Trafikverket.