I över hälften av dödsfallen

Bristande vård påverkar många självmordsfall

1:51 min

I över hälften av dödsfallen relaterade till självmord har det innan funnits brister inom vården. Det visar en ny studie från högskolan i Jönköping och Lunds universitet.

Några av de vanligaste felen är de som rör riskbedömning för suicid och fördröjd medicinsk behandling. Ett annat fynd studien tar upp är att mycket information som rör fallen försvinner när patienter byter vårdenhet.

– Ibland saknas rutiner för de här vårdöverföringarna, och ibland vet man inte om patienten ska följas upp. Eller så lägger man över det på patienten själv, säger chefsläkare och forskare Elin Roos af Hjelmsäter.