Tog åtta år att handlägga

Mullsjö får kritik efter långdraget beslut

0:47 min

Byggnadsnämnden i Mullsjö får nu allvarlig kritik av Justitieombudsmannen, JO, efter att ett ärende tog över åtta år att handlägga.

Kritiken handlar om ett bygglovsärende som tog över åtta år för kommunen att handlägga, något som JO anser är en orimligt lång tid och förtjänar allvarlig kritik.

JO konstaterar även i beslutet att nämndens handläggning i perioder varit helt passiv, trots att det är deras ansvar att driva fram ett ärende till ett avgörande.

Mullsjö kommuns förklaring att handläggarna som haft hand om fallet slutat godtas inte av JO.