Småhuspriserna ökar i länet

Under hösten, september - november, har priserna stigit med 1,85 jämfört med perioden juni - augusti.

Om man jämför med priset för ett år sedan är uppgången åtta procent.

495 hus bytte ägare i höst och för varje hus har man i genomsnitt fått betala lite drygt en miljon kronor visar siffror från Statistiska Centralbyrån.