Snåla smålänningar? Nej!

Myten om att smålänningar är snåla verkar vara just en myt och inget annat.

När biståndsorganet SIDA mäter attityden och engagemanget att ge pengar till behövande i u-länder hamnar smålänningarna på första plats i Sverige.

Nio av tio smålänningar är nämligen beredda att själva göra något för att uppnå målen om halverad fattigdom.

Maria Norrfalk är generaldirektör på SIDA.
- Det beror på att smålänningar är beredda att engagera sig ideellt i större ursträckning än vad andra regioner gör, säger hon.

Siffrorna är statistiskt säkerställda, och har tagits fram av Sifo.

Men på andra områden är smålänningarna faktiskt sämre än övriga Sverige.

Analysen visar nämligen också att smålänningarna i lägre grad än andra är beredda att försöka påverka politiker och opinion för att bidra till fattigdomsbekämpning.

11 procent av smålänningarna svarade ja på den frågan, jämfört med 24 procent bland stockholmarna och 19 procent i landet i snitt.

Martin Eriksson
martin.eriksson@sr.se