Hemliga register berättar var vården är bäst och sämst

Kvalitén på sjukvården i landet varierar, men de register som berättar var du får den bästa vården, de hålls fortfarande hemliga för allmänheten och därmed patienterna.

Idag finns det ett 60-tal register med hemliga uppgifter, säger Gösta Jedberger som är ordförande i Vårdföretagarna, en organisation för privata vårdgivare.

Varje dag fyller läkarna i uppgifter om vården de ger. Uppgifter som talar om hur bra patienterna egentligen blir behandlade. Det finns register för alla stora sjukdomsgrupper, som diabetes, hjärtsjukdomar och stroke. Men det är inte många som kommer åt uppgifterna i dom, säger Roger Hammarström är planeringsdirektör i Jönköpings läns landsting.

- Det har varit ett bekymmer hittills. De är uppbyggda inom varje specialité och varje sjukhus äger sitt eget material så de är inte offentliga.

Men det lär bli mer bekant, för enligt Roger Hammarström vill Jönköpings läns landsting öppna registrena.

- Det är en av de punkter vi jobbar på, att de ska ha en öppenhet, att resultaten ligger på webben. Jag tror inte det dröjer mer än något år till.

Och då kan patienterna se hur bra vård deras sjukhus ger, men det finns fler fördelar med öppna register, säger man på vårdföretagarna.

- Det skapar en stimulanssituation mellan olika vårdgivare att se att de är bäst på det här i Umeå. Då måste vi skärpa oss här, säger Gösta Jedberger.