Revisorerna kritiska - ännu ingen policy för bisysslor

Landstingets egna revisorer kritiserar återigen landstingsstyrelsen.

För trots att man har begärt svar på den granskning man gjorde tidigare i höstas om de landstingsanställdas extraknäck - så har man fortfarande inte fått något svar.

- Jag tycker man tar lite för lätt på det här, det säger Arnold Carlzon är ordförande för revisorerna i Jönköpings läns landsting.

- Även om man inte tycker det är någon stor sak, bör man upprätta en policy och ge stora fria utrymmen när det gäller bisysslor, tillägger Carlzon.

Lagen om offentlig anställning säger att en bisyssla inte får konkurrera med den verksamhet man är anställd i.

- Och om det inte finns någon policy vet vi ju inte om det konkurrerar.

Slutsatsen i revisorernas rapport som kom i slutet på augusti blev att många landstingsanställda har bisysslor som skulle kunna påverka deras sätt att sköta jobbbet på landstinget och i mitten på november ville revisorerna ha ett svar på den rapporten.

Dessutom tycker man alltså att landstingsstyrelsen ska ta fram en tydlig policy för vad som egentligen gäller - något man alltså fortfarande väntar på .

- Jag tycker det är slappt, säger Arnold Carlzon.

Landstingsrevisionen har å sin sida fått kritik för att inte ha utfört granskningen på rätt sätt och ärendet ligger nu hos datainspektionen. Och det socialdemokratiska landstingsrådet Lars Isaksson håller inte med Arnold Carlzon - han vidhåller att han inte tycker att det behövs någon policy.

- Det finns ju en lagstiftning - då behövs det ingen policy, säger Isaksson.