Vattnet i Tokarp ska granskas

Miljömedicin i Linköping kommer att besöka de hushåll i Tokarp i Gislaveds kommun, som har drabbats av ämnet trikloretylen i dricksvattnet.

Det var tidigare i höstas som nyheterna berättade att det giftiga ämnet hittats i djupborrade brunnar i samhället. Trikloretylen har tidigare använts på en industri i Tokarp.

På ett tidigt stadium kopplades Miljömedicinska avdelningen vid universitetet i Linköping in, för att bedöma faran för de familjer som drabbats.

Den 21 december kommer de att inleda sina undersökningar av dricksvattnet.