Föräldrar vill ha bättre information från förskolorna

Det visar en webbenkät som drygt 1100 föräldrar i Jönköping svarat på. Bara hälften av föräldrarna är mycket nöjda med hur informationen fungerar.

Förskollärarna i Jönköping måste bli bättre på att berätta för föräldrar hur barnen haft det under dagen, tycker skolpolitikerna i Jönköping. Socialdemokraten och skol- och barnomsorgsnämndens ordförande Magnus Rydh vill rätta till de brister som finns idag.

- Den dagliga kontakten mellan förskolan och hemmet måste vi utveckla. Jag skulle kunna tänka mig att satsa på att låta personalen kompetensutvecklas inom det området för det har stor betydelse, säger han.

När man lämnar och hämtar sina barn på dagis är det inte alltid lätt att få information om hur barnet ätit och sovit och vilka aktiviteter som förskolan haft under dagen.

Det här är en av de saker som föräldrar i Jönköpings kommun ibland är missnöjda med. Det visar en webbenkät som gjorts och som drygt 1100 föräldrar svarat på. Bara hälften av föräldrarna är mycket nöjda med hur informationen fungerar.

Enkäten visar för övrigt att de flesta föräldrar i stort sett är nöjda med sin barnomsorg. Hela 97 procent säger att de är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten.

Genomgående i enkäten märks att föräldrar som har barn på enskilda förskolor är nöjdare än föräldrar med barn i kommunal barnomsorg. Det finns flera förklaringar till det tror Stina Evertsson som jobbar på enskilda förskolan Igelkotten i Jönköping.

- Jag tror att föräldrarna får en helt annan inblick i verksamheten här på den enskilda förskolan. De är med och planerer och det är kortare beslutsvägar, säger hon.