Inget gehör för protest mot industri på parkmark

De 13 familjer i Värnamo som överklagat kommunens beslut om att tillåta en industriutbyggnad på en bit parkmark i Hornaryds industriområde får inget gehör hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen går på kommunens linje och menar att det är ett intrång i parkmarken som kan accepteras. Bland annat finns det bestämmelser om bullerbegränsningar och utfartsförbud, vilket gör att grannarna inte kommer att störas så mycket.