Jönköpings brottsofferjour får pengar till utbildning

Närmare tjugo miljoner kronor har delats ut ur Brottsofferfonden till över 80 olika projekt runt om i landet.

Brottsofferjouren i Jönköping är en av de föreningar som får del av pengarna. 35 000 kronor har man fått och det ska gå till vidareutbildning för stödpersoner och till vittnesstödjare.

Medel ur Brottsofferfonden delas ut två gånger per år till forskning, utbildning, information och annan utvecklingsverksamhet som gäller brottsofferfrågor.