Hälsorisk för kyrkoanställda som vill hinna allt

Många som är anställda i våra kyrkor jobbar drabbas av sjukskrivningar på grund av arbetsmiljön.

Och en orsak är att de anställda vill klara av så mycket som möjligt, trots att det ofta råder brist på tid och pengar.

Man vill helt enkelt inte låta verkligheten komma i vägen för sitt arbete eller sitt kall.

Det menar Anders Weiryd som är biskop i Växjö stift.