Kvinnojour får nästan en miljon

Kvinnojouren i Jönköping får nästan en miljon kronor av Jönköpings kommun för sin verksamhet nästa år. Nästan 400 000 kronor går till hyra av lokaler.

Godkänner politikerna i socialnämnden förslaget får Kvinnojouren exakt den summa man begärt från kommunen. Jönköpings kommun har säkrat insynen i jourens arbete genom att ha en politiker som representant i kvinnojourens styrelse.