Jönköpings studenter tredje bäst på att ta examen

Mer än hälften av programstudenterna på Högskolan i Jönköping har tagit examen efter sju års studier.

Det är tredje bäst i landet, efter Lärarhögskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola. Siffrorna kommer från Högskoleverket och SCB. 55 procent av dem som läser program på högskolorna i landet tar examen inom sju år.