Läkare anmäls - missade cancer

Tre läkare på en vårdcentral på Höglandet har anmälts till Hälso- sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Den privatperson som anmält läkarna menar att de missat att hans fru haft en svår cancer trots tydliga symptom som stor viktminskning, hosta med blod och feber.

Maken menar att läkarna inte tagit hans fru på allvar och väljer alltså att anmäla till HSAN.

Patienten avled 2004.