Inget bidrag för hotellrenovering

Fastighetsbolaget som driver Stora Hotellet i Jönköping kommer inte att få något ekonomiskt bidrag till kulturmiljövård.

Hotellets fasad har renoverats under året och ägarna har ansökt om bidrag hos länsstyrelsen.

Men eftersom putsningen av fasaden och ommålningen inte har gjorts enligt de rekommendationer som antikvarier lämnade, så kommer inte något bidrag att betalas ut.