Ingen respons för klagande värnamofamiljer

Två familjer klagade förgäves mot planerna på att bygga villor vid Bolaskogen i Värnamo.

Länsstyrelsen har nämligen avslagit deras överklagande av den detaljplan som ger plats åt en förskola och ett 20-tal villatomter.

Förskolan har de klagande inget emot, men om villorna byggs så måste skogen huggas ned och då förstörs en del av det naturområde som i dag finns i västra delen av Värnamo. Men grannarna fick alltså inget gehör för sina synpunkter.