Världens största fastighetsägare köper Coop Forum

Butikskoncernen Coop har sålt sin stormarknad Coop Forum på A6 i Jönköping.

Affären gäller själva fastigheten som sålts tillsammans med 12 andra stormarknader, 4 lager och 112 mindre butiker i landet till Ing Real Estate, som är världens sörsta fastighetsägare, ägt av det holländska försäkringsbolaget Ing. Totalt handlar det om fastigheter för 4, 2 miljarder kronor.

Pengarna som Coop får in på att sälja fastigheterna ska användas till investeringar och utveckling av butikerna