Sapa fick rätt i miljödomstol

Det har varit många turer fram och tillbaka, men nu verkar det vara klart att Sapa lackering i Vetlanda inte behöver anlägga en våtmark för kvävesanering.

Det har nämligen Miljödomstolen beslutat.

Tidigare har Länsstyrelsen velat se att Sapa bygger en sådan här anläggning, men Sapa överklagade alltså det beslutet och har nu fått rätt i miljödomstolen.