(v) vill ha snyggare väntrum i vården

Långa, ändlösa korridorer och dystra och deprimerande väntrum är inte någon bra vårdmiljö. Det hävdar tre vänsterpartister i landstingsfullmäktige.

I en motion till landstinget föreslår de därför att man tar fram modeller för en god väntrumsmiljö, som kan användas vid om- och nybyggnation inom landstinget. Sjukvårdsmiljön för ofta tankarna till fabriker, anser de. Och att förändra miljön i väntrummen kan därför bli ett första steg mot en allmänt bättre miljö på vårdcentraler och sjukhus.