Saneringsprojekt för öppna kyrkorna

Fukt och mögel hindrar allergiska personer från att besöka kyrkorna. Därför har nu Växjö stift startat ett pilotprojekt för att försöka få bukt med problemen.

En kyrka som nu undersökts är Sjösås gamla kyrka i Braås, norr om Växjö, där stiftsantikvarien Torbjörn Sjögren hittar mögelskador på en av kyrkans träfigurer.

- Det här är ett bra exempel på en kyrka som har i princip alla de klimatrelaterade problem man kan ha. När kyrkan byggdes i slutet av medeltiden byggde man in problemen säger Sjögren.

Fuktigt klimat om sommaren och torrt klimat på vintern skadar träet och i Sjösjö gamla kyrka kan man se färg som lossnar och små svarta mögelprickar på väggen.

Många gånger ser man bara ett problem och försöker åtgärda det, vilket i sig kan skapa nya problem. En luftavfuktare kan minska mögelangrepp, men kan samtidigt göra det för torrt och göra att färgen lossnar.

Ungegär en fjärdedel av kyrkorna i Växjö Stift har fukt, mögel och torkskador. Pilotprojektet görs dels för att kunna bevara ett kulturarv, dels för att även de som inte tål mögel ska kunna besöka kyrkorna.