Intagnas behov öppnar för samarbete

Stigbyskolan på Visingsö diskuterar ett samarbete med landstinget och Barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen, BUP.

År 2004 uppgav nästan fyra av tio ungdomar som skrevs in på ungdomshem hos Statens institutionsstyrelse, SiS, att de haft kontakt med BUPs öppenvård tidigare. Behoven av psykiatrisk hjälp är alltså stora på ungdomshemmen.

På en del håll i landet har man därför börjat ett nära samarbete mellan ungdomshemmen och BUP och nu funderar alltså även Stigbyskolan på ett sådant samarbete.