Kommunen sa nej - länsstyrelsen ja till behandlingshem

Länsstyrelsen ger klartecken till ett nytt behandlingshem i fastigheten Ekbacken i Mullsjö.

Hemmet ska ta in vuxna med missbruksproblem från hela landet. Förutom traditionell terapi kommer bland annat akupunktur erbjudas som behandling.

Det nya behandlingshemmet kommer ha femton platser.

Det har även tidigare varit behandlingshem i lokalerna, Ekbackens behandlingshem gick i konkurs sommaren 2005. En privatperson ville ta över verksamheten, men fick nej av Mullsjö kommun. Beslutet överklagades och han får nu alltså ja av Länsstyrelsen.