DO hittar brister på Jordbruksverket

Fortfarande ett år efter Diskrimineringsombudsmannens granskning av Jordbruksverket i Jönköping finns det brister både inom arbetsförhållanden, rekrytering och när det gäller att förebygga och förhindra trakasserier.

För drygt ett år sedan inledde ombudsmannen för etnisk diskriminering en granskning av 29 statliga myndigheter och hur de förebygger diskriminering på arbetsplatserna och när DO:s granskning av myndigheterna kom till Jordbruksverket, som har sitt huvudkontor i Jönköping, så hittade man brister inom lagens alla områden.

Lagen om åtgärder mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning kom för sju år sedan, 1999, och den ställer en rad krav på arbetsgivaren. Det räcker inte med handlingsplaner utan man måste också arbeta aktivt mot diskriminering, bland annat genom att anpassa arbetsförhållanden och rekryteringsarbete och förebygga trakasserier. Något som Jordbruksverket alltså inte levde upp till.

Nu ska det bli ändring säger personalansvarige Hans Wallin till nyheterna.

- Vi har arbetat med bland annat jämställdhetsfrågor och inte haft tid att ta tag i det här tidigare, men nu är det dags för det, säger Wallin.