Miljondonation till Ljushögskolan

Högskolan i Jönköping får sex miljoner kronor av belysningsföretaget Fagerhults skapare Bertil Svensson.

Pengarna gör det möjligt att fortsätta utvecklingen av den så kallade Ljushögskolan vid Ingenjörshögskolan i Jönköping, dels genom ett magisterprogram om 40 poäng i ljusdesign, dels genom två doktorandtjänster inom belysningsområdet.

Pengarna kommer från Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik, som totalt gett över 14 miljoner kronor till högskolan.

För en vecka sedan blev Bertil Svensson för övrigt hedersdoktor vid skolan.