Överskott för Nässjö kommun 2005

Nässjö kommun får pengar över för 2005.

Totalt handlar det om ett överskott på 12,8 miljoner kronor, trots att de flesta nämnderna överskridit sina budgetar.

Förklaringen är låga räntekostnader för kommunen och ett ökat statligt sysselsättningsstöd.

Budgeten i Nässjö omsluter 1 miljard 97 miljoner kronor.