Hård konkurrens om bokrean

Imorgon börjar den årliga bokrean.
Upskattningsvis ska det säljas sex miljoner böcker och det är något som sker i en allt hårdare konkurrens, säger Henrik Hultman på Bokia i Jönköping. 

Att stormarknaderna skulle ta kunder från den traditionella bokhandeln tror dock inte Kerstin Karlsson som är bokavdelningsansvarig på ICA Maxi i Jönköping. Hon menar att alla butiker har sin kundkrets och att köparna väljer vilka de vill stödja. På Stadsbiblioteket i Jönköping har man också märkt av att bokrean är på gång, fast på ett annorlunda sätt. Där har flera biblioteksbesökare läst bokreakatalogerna men istället för att köpa böckerna kommer de in för att låna dem, säger Johanna Bilvén, bibliotikarie på Jönköpings Stadsbibliotek.