Tre kommuner med låga äldreomsorgskostnader

Kostnaderna för äldreomsorgen varierar mycket mellan olika kommuner. Det visar den lägesrapport som Socialstyrelsen presenterat om äldreomsorgen för 2005.

I vårt län så är det tre kommuner som har mycket lägre kostnader för sin äldreomsorg än den normalkostnad som Socialstyrelsen räknat ut för den typen av kommuner. Och det är Tranås, Nässjö och Vetlanda.

Anledningen till att kostnaderna är lägre i vissa kommuner kan vara lägre ambitioner eller att kommunerna prioriterar andra delar än äldreomsorgen i sin verksamhet. Det kan också bero på högre effektivitet.

Men rapporten talar inte om varför just Tranås, Vetlanda och Nässjö har jämförelsevis låga kostnader.