Fler åkte buss och tåg i januari

Resandet hos Länstrafiken ökade kraftigt under januari jämfört med samma månad förra året.

Antalet resor ökade med 107.000 eller 8 procent.

En del av förklaringen är kylan och snön som gjorde att många valde buss och tåg istället för bil och cykel. Men länstrafikens ledning tror också att beslutet att inte höja taxan vid årsskiftet har påverkat resandet.

Störst är ökningen inom tätorststrafiken i Jönköping.