Ingen mer sanering trots höga halter syraslam

Nu har man bokstavligt talat lagt locket på länets största miljösynd - den gamla syraslamgropen i Lockebo utanför Jönköping. Trots att 95 procent av allt syraslam ligger kvar i jorden så är det slutsanerat i området.

Vad det handlar om är frätande syraslam som företaget Skandinaviska oljecentralen tippade i en gammal grustäkt i Lockebo under åren 1956-72, inte mindre än 10 000 kubikmeter, visade det sig senare.

Föroreningar som via grundvattnet rann ut i Hällstorpsån via Tabergsån till Vättern. Det här började man sanera våren 2000 och fram till idag har det kostat närmare tio miljoner kronor. Fastän man bara tagit bort fem procent av syraslammet så säger man på Länsstyrelsen att det ska räcka och det som är kvar har man byggt över.

Men vissa problem kvarstår ändå, för eftersom skandinaviska oljecentralen gick i konkurs så finns det inte längre någon ägare till området och därmed finns inte heller någon som kan ansvara för platsen i framtiden.

Den miljöskandal som redan är över 30 år kommer finnas kvar i marken länge till.

Länsstyrelsen kommer att ha kontroller i området i ytterligare tre år för att ha koll på föroreningarna i vattendragen runt om, men efter det är det oklart vem som ska ta ansvar för vad som händer med de gamla gifterna i slamgropen.

Reporter Pernilla Arvidsson

pernilla.arvidsson@sr.se