Domar idag för systembolagschefer

14.00 idag kommer domarna för de 16 mutåtalade före detta systembolagscheferna,  som varit anställda i butiker i syd-och västsverige, också i vårt län.

Cheferna är misstänkta för att ha tagit emot mutor av vinleverantören Vin-Trädgårdh och åklagaren har yrkat på dagsböter.

Samtliga butikschefer nekar till brott.

Enligt åklagaren Joakim Zander handlar brotten om att butikscheferna ska ha tagit emot mutor för att Vin-Trädgårdhs varor skulle få en bättre placering i butikerna och alltså sälja mer. Pengarna, mellan 2500 kronor och 16500 kronor, har de fått antingen direkt insatta på sina konton eller som checkar.

Åklagarens bevis är dels kontoutdrag från chefernas konton, dels ett brev från leverantören, där det redogörs för ett poängsystem som går ut på ju fler sålda flaskor desto fler poäng och här menar åklagaren att det handlar om pengar och inte bara poäng.

De 16 butikscheferna som är aktuella nu har själva medgett att de i vissa fall tagit emot pengar, men det ska bland annat ha varit ersättningar för varuprover som de fått betala för, ersättningar för hjälp med leveranser till restauranger och ersättningar för vinprovningar.

Såväl åklagaren som flera av försvarsadvokaterna har betonat vikten av att Helsingborgs tingsrätt ska göra en oberoende prövning och inte snegla för mycket på den dom som tingsrätten i Stockholm avkunnade i december i fjol. Där dömes samtliga åtalde för att ha tagit emot mutor av samma bolag som nu är aktuellt. Straffen blev villkorlig dom och dagsböter, domar som i flera fall har överklagats.