Jobbade på sex meters höjd utan arbetsmiljöplan

Ett plåtslageri i Vätterbygden anmäls nu till åklagare för misstänkt brott enligt arbetsmiljölagen.

Firman hade inte gjort någon arbetsmiljöplan, trots att man höll på med takarbeten som kräver detta.

Jobbet pågick ungefär sex meter upp från marken och det fanns risk för fallolyckor, enligt Arbetsmiljöverket som gjort inspektion på platsen.