Par anmält - anlade damm utan tillstånd

Ett par i Vetlanda kommun som har anlagt en damm på sina marker utan att först söka tillstånd, anmäls nu till åklagaren för misstänkt miljöbrott.

Dammbygget har väsentligt ändrat naturmiljön i området, enligt länsstyrelsen. Bland annat har en gammal betad äng med höga naturvärden försvunnit.

Paret anmäls nu för otillåten miljöverksamhet och det blir nu åklagarens sak att utreda om något brott har skett.