Narkotika stals på äldreboende

Det har försvunnit narkotikaklassade tabletter från ett äldreboende i Gislaved.

Det var någon gång i januari eller februari som mellan 20 och 30 tabletter och ampuller försvann.

Ingenting har varit uppbrutet och det ska nu kontrolleras vilka som har haft tillgång till medicinerna.