Oförändrat antal ledamöter i Eksjö

Majoriteten svängde i kommunfullmäktige i Eksjö igår när det skulle fattas beslut om en minskning av antalet ledamöter i fullmäktige.

Trots att de flesta av politikerna sagt vara positiva till en minskning när ärendet behandlades i kommunstyrelsen tidigare så blev det alltså nej i fullmäktige.

Därmed står antalet ledamöter i Eksjö kommuns fullmäktige kvar på 49.