Man stoppas från att ha djur?

Eksjö Kommun vill nu att en man ska få förbud att ha djur sen han misskött sina kor, tjurar och kalvar under flera år.

Det var för två år sedan som djurskyddsinspektören gjorde en oanmäld inspektion hos mannnen. Mannen hade då 50 mjölkkor, en tjur och ett tiotal kalvar.
Många av djuren var då väldigt smutsiga och hade intorkad gödsel på låren och på magen. En del av korna var också väldigt magra. Dessutom hade mannen ingen plan för vad han skulle göra med djuren om det skulle bli elavbrott.
Under året som gick gjordes ett par nya besök men inget hände. Ett år senare gjordes en ny inspektion men då var djuren fortfarande alldeles för smutsiga och några kor var fortfarande för magra, en i så dåligt skick att hon fick slaktas på plats.
Alla djur hade ohyra och en del behövde avmaskas Utgödslingsanordningen var ur funktion och det både luktade och var smutsigt där djuren låg.
En tjur var i så dåligt skick att han inte orkade resa sig, enligt mannen hade tjuren legat i samma ställning i tre dygn. Djurskyddsinspektören trodde att det bland annat berodde på benbrott och bedömde att tjuren var tvungen att avlivas omedelbart.
Eftersom mannen hade jaktvapen fick han lov att skjuta tjuren men trots att han bedömde att tjuren var död så såg inspektören att tjuren var vid medvetande och mannen fick avlossa ytterligare skott med annat vapen för att få död på tjuren.
Nu bedömer inspektören att mannen har fått flera försök på sig att ge djuren balanserad och tillräckligt med kost, att hålla dem rena och att ha en plan för vad man ska göra vid elavbrott men eftersom mannen inte lyckats med detta så tycker man nu att han inte ska få ha djur överhuvud taget.