"Smutskastningen av Reinfeldt en enskilds dumhet"

Smutskastningen av moderaten Fredrik Reinfeldt via mejl från socialdemokraternas kansli i Stockholm är en ”enskilds dumhet” och påverkar inte partidistriktet i Jönköping, det säger deras ordförande Ulla Gradéen från Värnamo.

-Det är enskild dumhet, så otroligt dumt, säger Ulla Gradéen.
-Det får inte förekomma. Men jag hoppas att det inte påverkar politiken.
Hon tycker inte att man ska överdramatisera.
-Det är ett personalärende som man får sköta på partihögkvarteret.
På lokal nivå förekommer ingen smutskastning, säger hon.
-Vi känner varandra så väl, vi skulle inte komma på en så dum tanke, säger Ulla Gradéen.