Socialnämnden i Gislaved får kritik

Socialnämnden i Gislaved får nu kritik av länsstyrelsen i Jönköping för de missförhållanden som rådde på en av avdelningarna på ett äldreboende där i somras.

Det var anhöriga som slog larm om missförhållanden på äldreboendet Hemgården, samma äldreboende som för ungefär fyra år sen hamnade i fokus sedan en man genom en gömd bandspelare avslöjade att hans mor utsatts för kränkande behandling, vilket resulterade i att två anställda fick sparken.

Som vi berättat tidigare i Nyheterna så handlade det den här gången bland annat om nonchalant och snäsigt bemötande från vissa i personalen, om plötsligt ändrade mattider och att sjuksköterskans ordinationer inte följdes. De gamla fick bristfällig hjälp med på- och avklädning och de kunde få vänta upp till en halvtimme på att gå på toaletten.

Det hela uppdagades alltså genom en så kallad lex Sarah-anmälan från socialnämnden efter klagomål från de anhöriga.

Och att personalen inte själva larmade om problemen på äldreboendet är en av anledningarna till att man nu får kritik från Länsstyrelsen.

Efter intervjuer med både de gamla och personalen på äldreboendet har det visat sig att underbemanningen och interna konflikter är några av orsakerna till problemen - något man har åtgärdat genom att förflytta tre ur personalen och att anställa fler. Varje pensionär har också fått en kontaktperson.