Tomma lägenheter när jobb försvinner

Många lägenheter står tomma i Gnosjö efter den senaste tidens försämring på arbetsmarknaden.

Gnosjö kommun dras med problem. Företag väljer att flytta verksamheten utomlands, affärer och bibliotek har lagts ned och sedan år 2000 har befolkningen i kommunen minskat med 500 personer.

Detta har lett till att det kommunägda bostadsbolaget Järnbäraren idag har, av 800 lägenheter totalt, närmare 100 tomma lägenheter.

Gnosjö kommun har fått gå in med ett stöd på sex och en halv miljoner kronor vilket i sin tur har lett till att kommunen nu har ett underskott i sin budget på sex miljoner.

Reine Gustafsson, VD på Järnbäraren sedan ett år tillbaka, ser problemen men hoppas att det ska vända. Diskussioner har dock funnits, där till och med rivning av lägenheter har varit på tal.