Fler protester mot fjärrvärme

Protesterna mot den planerade utbyggnaden av fjärrvärmeanläggningen i Mullsjö fortsätter.

Kommunen har gett ett femårigt bygglov för anläggningen, trots att Länsstyrelsen anser att det bryter mot lagen, och bygglovet har överklagats av grannarna.

Länsrätten ska pröva frågan, och flera grannar har nu lämnat in skrivelser om anläggningen.