Länsstyrelsen granskar kommun efter pojkes död

Länsstyrelsen i Jönköpings län har idag beslutat att granska ärendet där en treårig adopterad pojke i Jönköpingstrakten dog eftersom hans föräldrar inte tog honom till sjukhus.

Länsstyrelsen ska granska hur kommunen har hanterat det här ärendet. Både hur utredningen gjordes innan paret godkändes för adoption och hur uppföljningen gjordes.

Frågan är vad kommunen har känt till om förhållandena i familjen.