Farliga fågelinfluensan nu i Sverige

Det första fyndet av den aggressiva formen av fågelinfluensa har nu konstaterats i Sverige. Det är några vilda fåglar som hittats döda vid kärnkraftverket i Oskarshamn som vid undersökning visat sig bära på det farliga influensaviruset H5N1, berättar Bengt Larsson på Jordbruksverket i Jönköping

Försvaret dras nu in i kampen mot fågelinfluensan. Det sker sedan Jordbruksverket bett försvaret om hjälp med att lokalisera och samla in smittade och eventuellt döda fåglar. Försvaret har beslutat bifalla denna hemställan och ärendet har gått till armétaktiska kommandot i Uppsala för att verkställas.