Tenhultsbor kan flyttas över till Huskvarna

För att klara av det ökade trycket på Rosenlunds vårdcentral i Jönköping så föreslås nu att patienter därifrån ska flyttas över till den nyöppnade vårdcentralen i Huskvarna.

Rosenlunds vårdcentral har fått flera tusen nya patienter i och med utbyggnaden av Kålgårdsområdet och Ekhagen och klarar inte av den ökade belastningen.

Därför föreslår primärvårdschefen Kerstin Carlström att alla från Tenhult ska flyttas över från Rosenlund till Huskvarna vårdcentral.

När det gäller distriktssköterskemottagningen i Tenhult så kommer den att vara kvar liksom barnavårdscentral och kvinnohälsovård.

Förändringen är tänkt att ske under året.