Avslag för den som vill bli vigd av släkting

Går du i giftastankar och vill bli vigd av en släkting eller nära bekant?
I Jönköpings län är det inte så enkelt, sen 2003 har man avslagit alla ansökningar om att få vara vigselförrättare vid enstaka tillfälle.

I länet finns just nu 35 personer som har förordnande som vigselförrättare.
Länsstyrelsen tycker att det är fullt tillräckligt för de 300 borgerliga vigslar som äger rum per år. Vigselförrrättare utses på de orter där det finns behov och det kommer an på respektive kommun att ta initiativ till att vigselförrättare utses.