Små detaljer gör att färre i vården dör

Landstinget i Jönköping har lyckats minska antalet dödsfall på sjukhusen med 10 procent under ett år, tack vare bättre mätmetoder och flera små förändringar i vården.

Mats Bojestig är projektledare på landstinget och han är förvånad över det snabba resultatet av förändringarna:

- Jag trodde nog att det skulle kunna ta lite längre tid.

Han tycker att resultatet är spännande och att det är en indikation på att om man jobbar med att förbättra allt i hälso- och sjukvårdssystemet så går det att få bättre resultat.

En ny mätning visar alltså att antalet dödsfall på sjukhusen i länet har minskat. Det handlar om en tioprocentig minskning, och sett i människoliv så handlar det om drygt 100 färre per år.

Å kurvan fortsätter peka neråt. Färre människor dör alltså nu än förut.

- Vi har bett alla att gå in och verkligen mäta sina resultat och förbättra dem. Vi har arbetat med hjärtsjukvården och med behandlingar mot blodförgiftning och med intensivvården.

Ett exempel är att man har infört mobila intensivvårdsteam. Det innebär att personal från intensivvårdsavdelningen konsulteras till vårdavdelningarna för att bedöma om en patient där behöver intensivvård eller inte.