Bandyförening vill ha isbana under tak

Föreningen Jönköping Bandy vill träffa personal från fritidskontoret i kommunen för att diskutera frågan om en bandyhall under tak.

I ett brev till Fritid Jönköping skriver de att det är dags att ta upp frågan om en helt ny ishall nu när den nuvarande bandybanan på Råslätt behöver renoveras, en ny hall som kan rymma både bandybana och ishockeyrink.

Föreningen menar att en bandybana under tak skulle göra både sporten och Råslätt mer attraktiva, ge mer isyta för barn och skolungdomar och öka möjligheten till allmänhetens åkning.