Maxtaxan gör att mammor väljer att arbeta

Maxtaxa på dagis har gjort att mammor i större utsträckning väljer att arbeta i stället för att stanna hemma med barnen. Men om maxtaxan påverkat hur många timmar föräldrar jobbar är oklart.

Det skriver Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) som försökt kvantifiera hur maxtaxan påverkat småbarnsföräldrarnas arbete.

Maxtaxan infördes mellan 2001 och 2003 i kommunerna. Ett av de politiska motiven till att begränsa avgifterna för barnomsorg var att det i högre grad ska löna sig för föräldrar att förvärvsarbeta.