Länsarkitekt vill ha nytt kulturhus vid Munksjön

Ett nytt hus för Smålands Musik och Teater i Jönköping bör ligga vid Södra kajen vid Munksjön och inte på Tändsticksområdet. Ja, det tycker länsarkitekt Lars Fransson på Länsstyrelsen, som yttrar sig i frågan.

Arkitekten menar att Tändsticksområdet är olämpligt av två skäl. Dels eftersom järnvägen ligger nära; vid en eventuell olycka med farligt gods är det olämpligt att ha publika lokaler så nära järnvägen.

Dels eftersom Tändsticksområdet har en sådan viktig industri- och kulturmiljö. Vid ett bygge där måste minst två gamla hus rivas och länsarkitekten menar att det är oacceptabelt att riva hus i den orörda miljön på Tändsticksområdet.