Färre ansöker om friår

Betydligt färre ansöker om friår i år än förra året.

- En orsak kan vara att en del arbetsgivare har varit negativa till det, säger Marie-Louise Nohlberg på arbetsförmedlingen i Jönköping.

- Hittills i år har 300 personer sökt om friår, säger Marie Luóuise Nohlberg.  

Egentligen har man utrymme för över 500 friårslediga varje månad. Men vad minskningen beror på vet man inte säkert. En orsak kan vara att myndigheter inte tillräckligt tydligt talat om att friårsprojektet fortsätter tills något annat beslutas.

Men det kan också finnas andra orsaker:

- En del arbetsgivare har varit negativa till det här med friår, säger Marie- Louise Nohlberg.

Men friåret har också varit bra för många:

- I stort är det positivt- det har hjälpt många männsikor, kanske främst de som fått vikariaten.

De som tagit ett friår finns i både privat och offentlig sektor men det är en klar övervikt för kvinnor, drygt 65 procent, de flesta är femtio plus, har utbrändhetssymptom och arbetar inom vård, omsorg eller skola.

Peder Losten
peder.losten@sr.se