Miljöprotester i Värnamo

Stora protester kommer nu från arga värnamobor som inte vill att ett företag ska få hantera miljöfarligt avfall i västra Värnamo.

Länsstyrelsen har godkänt att Wennbergs åkeri i värnamo ska få hantera och sortera miljöfarliga avfall så som vätskor, byggmaterial och plaster.

Men ärendet överklagas nu till miljödomstolen.

I överklagan sägs att länsstyrelsen inte gjort en fullständig riskbedömning.

Länsstyrelsen ska inte ha följt boverkets rekommendationer på 500 meters avstånd till närmaste boende.